Draudimas

Draudimo administravimo skyrius yra atsakingas už tradicinio, tarnybinės pensijos bei investicinio pensijų draudimo administravimą.

 

Mes esame atsakingi už:

klientų duomenų administravimą duomenų bazėse;

 

klientų paraiškų administravimą, susijusį su:

  • draudimo sutarčių nutraukimu arba anuliavimu;
  • draudimo sąlygų keitimu;
  • draudimo sumos išmokėjimo atidėjimais;
  • daliniais arba išperkamosios draudimo sumos išmokėjimais;
  • investavimo planų bei sukauptų sumų investavimo struktūros keitimais;
  • draudimo sutarčių sudarymu;
  • sukaupto draudimo kapitalo perkėlimu